Image Banner

CABARAN MENJADI PENDIDIK SEJATI, DISAYANGI

BUKAN semua boleh menjadi pendidik yang baik dan disenangi pelajar, kerana profesion itu sangat mencabar kesabaran dan keimanan jika gagal dihayati sepenuh jiwa dan raga. Ada pendidik mendapat darah tinggi dan mengalami tekanan teruk berhadapan perangai pelajar yang sukar dikawal. Ada juga mendakwa sikap pelajar malas, nakal dan tidak mendengar kata membuatkan mereka hilang sabar dan kurang bermotivasi untuk meneruskan profesion ini. Umumnya pendidik atau mereka yang bergelar guru dan pensyarah, adalah mereka yang bekerja dalam profesion sangat mulia dan sentiasa dipandang tinggi masyarakat.

Sebab itu jika seseorang memilih untuk menjadi pendidik, mereka sentiasa dilihat sebagai ‘model contoh’ dan dihormati.

Namun, di sebalik kemuliaan menjadi pendidik, profesion ini mempunyai cabaran tertentu kerana proses mendidik dan mengajar sentiasa berurusan kerenah manusia dan persekitarannya memerlukan sifat sabar yang tinggi.

Tidak hairan ada kes disiarkan media berkaitan sikap guru atau pendidik yang hilang sabar dengan perangai pelajar. Tidak kira pada peringkat prasekolah, sekolah rendah, menengah atau universiti, pendidik perlu berhati mulia, sentiasa sabar, mudah mesra dan tidak lokek ilmu serta prihatin dan menyayangi pelajar mereka.

Cabaran pendidik di setiap peringkat sekolah dan pusat pengajian tinggi sangat berbeza. Mendidik anak kecil, remaja dan orang dewasa mesti menggunakan pendekatan sesuai dengan peringkat umur serta latar belakang.

Cabaran mendidik

Pendidik yang baik dan disenangi, boleh memahami pelajar tidak kira bijak atau kurang cerdik, selain datang dari pelbagai latar belakang kehidupan. Pendidik yang baik akan disayangi dan diingati pelajarnya sampai bila-bila.

Pengalaman menjadi tenaga pengajar di universiti sejak 20 tahun lalu, banyak mengajar mengenali karektor manusia yang pelbagai.

Melaluinya saya belajar berkongsi kasih sayang dengan ramai pelajar dan mendekati mereka sebagai anak yang perlukan bimbingan dan tunjuk ajar dalam kehidupan.

Berpandukan falsafah ‘mudahkan pelajar, jangan sukarkan mereka dengan perkara yang kecil serta selalu bertoleransi’ saya mendapati dunia pendidikan sangat menyeronokkan.

Pendidik mesti ada sikap tegas, tetapi lembut dalam tutur kata dan memberi nasihat. Berilah ilmu yang ada pada kita dengan penuh keikhlasan dan doakan juga setiap anak didik.

Pelbagai kerenah anak remaja memberi pengalaman menarik, menjadikan saya bersemangat untuk meneruskan kerjaya sebagai pendidik.

Pelajar datang dari pelbagai latar belakang. Ada datang dari keluarga susah, namun semangat untuk belajar dan menimba ilmu membuatkan mereka sanggup berjauhan dengan keluarga.

Disebabkan itu saya sentiasa cuba mengenali setiap seorang pelajar saya dan tahu latar belakang mereka untuk memudahkan berinteraksi dan membantu jika perlu.

Pengalaman luas pendidik

Banyak pengalaman suka duka bersama pelajar dan ramai daripada mereka ada pengalaman manis bersama saya.

Menjadi sifat saya suka mendengar luahan serta apa juga masalah mereka dan membantu apa yang boleh. Bagi saya pelajar seperti anak sendiri sehinggakan ada memanggil saya dengan panggilan ‘mama’ di fakulti.

Sebagai pendidik, kita mesti mengingati nama pelajar kerana mereka akan menghargainya. Kalau ada yang buat silap, panggil dan nasihat mereka dengan betul kerana pelajar akan mudah ikut nasihat dan memperbaiki kesilapan dengan cara itu.

Kesimpulannya, menjadi pendidik yang baik dan disenangi pelajar bukan sukar, namun perlu datang dari hati dan jiwa ikhlas menjalankan amanah sebagai pendidik.

Pendidik bukan sekadar berperanan sebagai tenaga pengajar, tetapi mesti menjadi motivator, kaunselor dan pembakar semangat kepada semua pelajarnya.

Saya pasti merindui kerjaya pendidik ini apabila pencen tetap pada hujung 2020, namun saya percaya untuk menjadi pendidik yang baik dan diingati pelajar, perlulah mengajar dengan ikhlas dari hati dan perasaan.

Ditulis oleh: PENSYARAH Kanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA (UiTM), Hariyati Ariffin.

Sumber: bharian.com.my

MORE

GURU SEBAGAI PENGASUH, PENDIDIK

Pendidikan dan perguruan adalah tugas mulia dan dihormati oleh masyarakat. Para guru dan pendidik se­ring dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu, mempunyai tingkah laku baik, memiliki jiwa bersih dan suci, serta penuh kasih sayang dan bertanggungjawab.Perkara ini disebutkan oleh Allah dalam Surah 58 (al-Mujaadilah):11 yang bermaksud: “Allah akan me­ninggikan darjat orang yang beriman di antara mu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”Tugas guru dalam Islam ialah sebagai mudarris (mengajar atau pengajaran), mualim (mengajar atau menyampaikan ilmu), muaddib (membentuk akhlak pelajar), murabbi (memperbaiki dan me­mimpin), dan mursyid (menunjuk jalan yang benar).


Mudaris berasal dari perkataan Arab yang bermaksud mengajar ataupun pengajaran. Pendidik atau guru perlu bertanggungjawab me­nyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada pelajar supaya mereka mampu membina pemikiran, rohani, jasmani, emosi dan juga sosial. Guru sepatutnya memahami me­nyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada pelajar adalah sebahagian daripada amal soleh. Cuai atau enggan menyampaikan ilmu secara sempurna kepada pelajar adalah satu kesalahan dalam Islam.

Muallim ialah pendidik yang mengajar atau menyampaikan ilmu kepada pelajar dan masyarakat dan berusaha untuk menambah ilmu pengetahuan. Ciri-ciri mualim itu mengikut Imam al-Ghazali memiliki kecerdasan dan kesempurnaan akal, mempunyai kekuatan fizikal dan akhlak. Dengan kesempurnaan akal beliau dapat memiliki pelbagai ilmu pengetahuan secara mendalam.

Akhlaknya yang baik itu akan menjadi contoh dan teladan kepada pelajar. Mualim juga perlu mengamalkan setiap ilmu yang disampaikan kepada pelajarnya supaya beliau dihormati. Allah memperingati perkara ini dalam Surah 61 (al-Shaff): 2-3 yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”

Murabbi ertinya memperbaiki, memimpin dan mentadbir pelajar secara kasih sayang bukan dengan bengis dan kasar. Jiwa guru disulami dengan perasaan ingin mendidik, menasihati dan membimbing pelajar dalam pembentukan akhlak dan peribadi. Guru juga menjadi kaunselor dan penyebar nilai budaya yang indah selain menjadi model kepada pelajar bukan dengan menggerun­kan mereka.

Pendidikan dan penyebaran ilmu memerlukan sikap lembut dan hikmah sepertimana Allah menyeru Nabi Musa dan Harun berdakwah kepada Firaun secara lemah-lembut. Perkara ini dijelaskan dalam Surah 20 (Thaha): 43-44 yang bermaksud: “Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melewati batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudah­an dia akan dapat pengajaran atau takut (kepada Tuhan).”

Dalam aspek pendidikan dan penyebaran ilmu guru perlu memahami psikologi dan kematangan pelajar. Dalam Islam, peringkat umur seseorang itu dijadikan ukuran kematangan dengan istilah baligh atau tidak baligh. Bagi lelaki umur balighnya bermula dari 15 tahun. Umur baligh bagi perempuan pula dari umur sembilan tahun ke atas atau ketika mula datang haid. Kanak-kanak yang belum mencapai umur kematangan atau baligh tidak boleh dididik secara keras sehingga mencederakan tubuh badan dan seumpamanya.

Rasulullah SAW amat prihatin terhadap status kematangan seseorang individu. Dikisahkan seorang budak lelaki yang belum cukup umur ingin menyertai baginda dalam peperangan Uhud tetapi disuruh pulang oleh Rasulullah dan hanya dibenarkan menyertai peperangan Khandak setelah dia mencapai umur baligh 15 tahun.

Dalam aspek pendidikan terutama di peringkat sekolah rendah, guru sepatutnya menunjukkan sikap mesra agar murid-murid merasai guru sebagai ibu bapa kedua mereka. Wajah guru yang sentiasa se­nyum lebih dihormati oleh pelajar daripada guru yang menunjukkan sikap bengis.

Rasulullah SAW sentiasa me­nyampaikan ilmu pengetahuan dan wahyu Allah secara lunak dan menyenangkan.

Abu Darda’ menjelaskan kelunakan baginda dengan katanya: “Tidak pernah saya melihat atau mendengar Rasulullah SAW mengatakan sesuatu perkataan kecuali sambil tersenyum”. Jabir pula menjelaskan: “Rasulullah SAW tidak pernah terpisah daripada ku sejak aku masuk Islam, dan beliau tidak pernah melihat ku kecuali sambil tersenyum.”

Muaddib bermaksud mendidik ke arah memperelokkan akhlak pelajar. Pendidik yang muaddib adalah individu yang bertanggungjawab dan melaksanakan pendidikan dalam hal ehwal keperibadian pelajar se­perti menghargai ilmu yang dimiliki oleh rakan-rakan, kasih sayang sesama sendiri dan sebagainya. Muaddib seorang yang memberi ilmu dan mendidik mereka dalam akhlak dan adab yang baik.

Rasulullah SAW menyeru umat Islam mendidik umat secara lemah-lembut sepertimana sabda baginda: “Hendaknya kamu bersikap lemah-lembut, kasih sayang, dan hindarilah sikap keras serta keji.’’

Pendidik yang mursyid bermaksud memberi pedoman dan panduan kepada pelajar dan masyarakat jalan hidup yang benar sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Beliau mempunyai akhlak terpuji seperti zuhud, tidak fanatik dan mempunyai kewibawaan sebagai pemimpin sepertimana akhlak Rasulullah SAW.

Berdasarkan kepada penjelasan tersebut maka pendidik sama ada di peringkat rendah atau tinggi perlulah memahami dan mengikuti konsep dan peranan sebagai guru sepertimana dituntut oleh Islam.

Prof. Madya Dr. Saodah Abd. Rahman, Jabatan Usuluddin dan Perbandingan Agama, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

MORE

GURU PERLU MEMILIKI JIWA PENDIDIK

SEKOLAH berperanan sebagai penjana modal insan yang mempunyai kepakaran, berkualiti, peribadi unggul, inovatif, kritis dan kreatif bagi menjamin pembangunan sosioekonomi sesebuah negara.Oleh yang demikian, tanggungjawab dan amanah ini bergantung pada warga guru yang merupakan golongan penting menjelmakan hasrat tersebut. Lahirnya cendekiawan yang memajukan peradaban dan tamadun manusia adalah hasil didikan dan tunjuk ajar daripada mereka yang bergelar guru.

Profesyen perguruan bukan sahaja mengajar ilmu akademik, malah ia melangkaui dimensi-dimensi lain bagi melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang dalam aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Pembangunan modal insan seharusnya bermula di peringkat akar umbi lagi. Justeru, tidak dapat dinafikan golongan guru memegang amanah besar bagi melahirkan pemimpin masa depan yang mempunyai kecemerlangan ilmu, keluhuran adab sopan, kemantapan integriti, dan sahsiah diri yang unggul. Oleh yang demikian, karisma seorang guru dituntut untuk memberi impak besar kepada pembangunan modal insan yang seimbang.


Kelunturan akhlak remaja pada masa kini perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak. Sekolah tidak harus dijadikan medan menjuarai kecemerlangan akademik semata-mata, malah ia perlu berperanan dengan lebih berkesan sebagai agen menyemai nilai-nilai murni ke arah pembentukan sahsiah diri yang teguh. Mendepani cabaran tersebut, amat tepat mereka yang bergelar guru atau bakal guru mempunyai jiwa sebagai pendidik.

Guru yang berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial, profesional, dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi pengajaran dan pemudahcaraan (PdPc), memberi tunjuk ajar dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab, dan menjadi suri teladan semata-mata menjadikan pelajarnya insan yang unggul.

Setiap guru perlu menguasai kemahiran mengajar dalam proses mendidik. Kepelbagaian strategi, kaedah, dan teknik pengajaran membantu guru mengajar dengan lebih berkesan kerana setiap kemahiran, ilmu, kehendak sesuatu subjek dan pelajar memerlukan aplikasi pendekatan mengajar yang berbeza.

Mendidik dengan sentuhan kasih sayang meliputi kesantunan, perhatian, memuliakan, menghargai, dan menghormati. Sikap sedemikian menjadikan pelajar lebih bermotivasi, menenteramkan jiwa, dan memberikan inspirasi kepada mereka. Amanah dan tanggungjawab memerlukan kejujuran, memegang teguh kepercayaan dan integriti yang tinggi daripada guru.

Ini akan menjadikan proses pendidikan lebih bermakna. Guru perlu menjadi suri teladan yang terbaik bukan sahaja kepada pelajarnya malah dalam kalangan masyarakat sekeliling agar guru terus dipandang mulia. Guru yang berketerampilan, penyabar, emosi yang seimbang, dan mempunyai sistem nilai yang tinggi akan membentuk manusia yang berkeperibadian tinggi selain dijadikan ikutan oleh pelajarnya.

Guru berjiwa pendidik ialah guru yang mempunyai fahaman yang jelas tentang matlamat sebenar pendidikan yang pada asasnya untuk mengubah tingkah laku manusia. Perubahan tingkah laku yang bermakna perlu menyentuh hati dan akal fikiran pelajar. Oleh yang demikian, guru perlu mendidik pelajarnya supaya jiwa mereka terkesan dengan ilmu yang dipelajari dan menjadikan sebagai satu amalan dalam kehidupan mereka. Ilmu tanpa amal tidak mampu memberi apa-apa kesan dalam kehidupan seseorang.

Sehubungan itu, kepentingan melahirkan guru yang mempunyai jiwa pendidik perlu mendapat perhatian khusus. Jatuh bangun sesebuah tamadun dan peradaban adalah bergantung kepada kecemerlangan sistem pendidikan. Kerjaya guru adalah sangat mulia.

Justeru, setiap guru perlu kompeten, tinggi akal budi, komitmen yang tinggi, minat, kejujuran, dan keikhlasan untuk mendidik anak bangsa menjadi modal insan yang ideal.

* Penulis dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Mara
Artikel Penuh : sinarharian.com.my
Sumber: © 2018 Hakcipta Terpelihara Kumpulan Karangkraf

MORE

GURU BERKUALITI MARTABAT SISTEM PENDIDIKAN

SAYA tertarik dengan luahan hati guru-guru dalam komen yang sering dimuat naik di laman sosial Menteri Pendidikan, Datuk Seri Mahdzir Khalid. Ramai yang menyokong usaha transformasi pendidikan yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013–2025; tidak kurang juga yang berkongsi pelbagai pengalaman yang begitu mencabar sebagai guru di abad ke-21 ini.

Ternyata hasrat beliau yang pernah disuarakan semasa Perutusan Tahun Baharu 2016 untuk mewujudkan komunikasi dua hala antara dengan warga pendidik mendapat sambutan yang begitu hebat.

Dengan menggunakan sepenuhnya platform digital, Menteri Pendidikan antara pemimpin negara yang aktif di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan mempunyai laman web sendiri di portal.tokdet.my. Menariknya adalah sikap keterbukaan beliau dalam menerima komen kalangan pendidik mengenai pelbagai perkara, dan ada kalanya memberi respon terus kepada komen tersebut.


Jelas pengalaman beliau sebagai pendidik membuatkan beliau lebih empati dengan guru-guru yang berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam mendidik anak-anak zaman Revolusi Industri 4.0 ini. Anak-anak ini yang acapkali beliau katakan sebagai digital natives kerana celik mata sahaja akan terus mencapai gajet terlebih dahulu.

Justeru sekiranya hidup anak-anak zaman ini memang berkisarkan penggunaan teknologi yang meluas, manakan wajar kaedah pengajaran dan pembelajaran masih kekal dengan cara yang berpusatkan guru. Sekolah kini bukan lagi tempat untuk ‘menimba ilmu’ sebagaimana fungsinya ketika guru-guru ini masih lagi bergelar murid, belasan atau puluhan tahun yang dulu. Ketika itu sumber ilmu adalah sekolah, kerana kebanyakan keluarga tidak mampu menyediakan bahan bacaan di rumah. Perpustakaan menjadi tempat tumpuan murid yang dahagakan pengetahuan untuk menambah ilmu yang dicurahkan oleh para guru. Buku-buku menjadi teman setia murid yang sedar bahawa nasibnya pada masa hadapan bergantung kepada keputusan akademik yang cemerlang.

Namun zaman sudah banyak berubah ekoran kepesatan teknologi yang berlaku. Ilmu kini dapat diperolehi di hujung jari melalui telefon pintar yang dimiliki oleh kebanyakan murid sekolah tidak kira di mana mereka berada. Bagi sekolah di kawasan yang sukar ditembusi teknologi wifi, Kerajaan melalui Kementerian Pendidikan menyediakan kemudahan rangkaian melalui Very Small Aperture Terminal atau VSAT bagi membawa dunia luar ke kawasan pedalaman. Yang penting, anak-anak warganegara tidak akan terkebelakang dalam arus perubahan yang sedang pesat melanda dunia; dan peranan guru adalah sama pentingnya dengan peranan ibu bapa dan komuniti bagi memastikan anak-anak ini tidak ketinggalan mahupun hanyut dalam arus kepesatan teknologi ini.

Sememangnya tanggungjawab individu bergelar guru sangat mencabar dalam pendidikan alaf ini. Guru bukan sahaja menjadi subject matter expert atau pakar dalam bidang masing-masing, tetapi perlu berfikir jauh ke hadapan dan membayangkan apakah yang akan berlaku kepada anak-anak didik mereka dalam masa sepuluh atau dua puluh tahun akan datang. Bagaimana bakat dan kebolehan yang ada dapat digilap supaya mereka bersinar sebagai warganegara yang cemerlang? Apakah ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu ada pada anak-anak ini untuk mereka menjadi penyumbang kepada kemajuan negara?

Sebenarnya guru-guru tidak perlu berfikir panjang kerana jawapannya sudah diterangkan dengan jelas dalam PPPM 2013-2025. Pelan operasi dan strategik yang telah dirangka oleh pakar pendidikan berdasarkan data yang diperolehi daripada kajian antarabangsa dan tempatan, serta input daripada pelbagai lapisan masyarakat ini telah menggariskan Enam Aspirasi yang perlu diterapkan kepada murid agar seimbang ilmu dan akhlaknya berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Bagi anak-anak ini mendepani cabaran masa hadapan yang tidak dapat dibayangkan lagi apa bentuknya, murid perlu diterapkan dengan pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran dwibahasa, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional.

Penerapan Enam Aspirasi ini bukanlah mudah kerana memerlukan usaha bersepadu dan perubahan dalam sistem pendidikan sendiri. Menyedari hakikat ini Kementerian telah meletakkan Lima Aspirasi yang perlu dicapai oleh sistem pendidikan negara iaitu Akses, Kualiti, Ekuiti, Perpaduan dan Kecekapan. Perubahan cara bekerja perlu dilakukan secara bersepadu melalui 11 Anjakan yang telah dikenal pasti, termasuk menyediakan kurikulum bertaraf antarabangsa yang direalisasikan melalui pelbagai inisiatif termasuk penerapan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam melaksanakan Kurikulum Standard Sekolah Rendah dan Menengah di kelas abad ke-21 yang ditaksir melalui Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).

Hasrat murni bagi menyediakan murid untuk masa hadapan memang menjadi visi setiap guru, justeru antara luahan perasaan yang paling kerap dikongsi di media sosial adalah – “Biarkanlah kami dengan tugas mendidik, kami tahu apa yang terbaik untuk murid kami”.

Namun jelas sekali tugas pendidik sekarang bukan sekadar mendidik dalam konteks memberi ilmu. Tugas guru kini adalah bersama-sama ibu bapa dan masyarakat membentuk satu komuniti pembelajaran bagi membina sahsiah murid supaya mereka tahu membezakan antara yang betul dan salah. Ledakan maklumat yang berlaku kini membuktikan bahawa kecemerlangan akademik bukanlah penentu masa hadapan murid. Peluang pendidikan sepanjang hayat terbuka luas untuk semua anak-anak warganegara, yang penting adalah pembentukan murid yang seimbang demi menyumbang kepada kesejahteraan negara.

Oleh itu, sempena keputusan UPSR yang bakal diumumkan pada 23 November 2017, janganlah dibebani kudrat guru dan perasaan murid dengan meraikan murid yang mendapat 6A sahaja. Tidak perlu guru bertungkus-lumus mengadakan majlis khas mengumumkan beberapa murid yang cemerlang akademiknya untuk naik ke pentas sedangkan ratusan calon UPSR lain hanya memerhatikan sahaja rakan yang diraikan dengan perasaan seperti diri mereka tidak berharga.

UPSR hanyalah langkah pertama dalam pengembaraan hidup mereka sebagai insan yang syumul – teruskan meneroka dunia!

PENULIS ialah Pensyarah Kanan, Fakulti Pengajian Bahasa Utama, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), Dr.Hayati Ismail.

MORE

TIPS UNTUK IBU BAPA DALAM MENDIDIK ANAK-ANAK

Anak adalah anugerah dan amanah Allah SWT kepada ibubapa. Mereka ibarat kain yang putih yang bersih lagi suci. Kecantikan dan keindahan kain itu bergantung kepada ibubapa itu sendiri untuk mencorakkannya. Adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini untuk membentuk budi pekerti yang mulia berlandaskan syariat Islam. Pembentukan itu haruslah dilakukan ketika mereka masih di dalam kandungan ibu lagi.

Jika ditakdirkan mereka ini anak yang degil, keras hati, keras kepala dan nakal, janganlah anda kecewa dan patah semangat dalam menangani masalah ini. Anggaplah ia sebagai satu ujian Allah SWT kepada hambaNya yang dikasihi.

Ingat hakikat bahawa Allah SWT uji hambaNya setakat kemampuan hambaNya untuk menanggung ujian itu. Jadi janganlah sesekali merasa kecewa atau patah semangat. Malahan,

Nabi bersabda: Allah amat benci orang yang mudah patah semangat dan
syaitan amat suka orang yang mudah patah semangat.Setiap masalah berpunca daripada:

1. Hati yang kotor.
2. Fikiran yang negatif.
3. Amalan yang tidak betul.
4. Gangguan metafizikal termasuk sihir.
5. Jahil tentang agama & tanggungjawab, atau
6. Semata-mata ujian Allah SWT kerana sayangNya kepada anda.Jadi cuba semak diri anda tentang apakah punca sebenar masalah yang anda hadapi itu.

Pesan Nabi SAW:

Anak-anak yang nakal semasa kecil, akan menjadi orang dewasa yang bijaksana. Jadi tukar paradigma tentang anak anda itu. Fikiran dan kata-kata ibubapa adalah DOA YANG MAKBUL.

Sabda Nabi SAW:

Allah SWT bertindak seperti mana yang difikirkan oleh hambaNya. Nabi pesan, anak berumur 1 – 7 tahun, didik dengan kasih sayang dan banyak bergurau. Jadi bagi sesiapa yang selalu memukul anak, mulai hari ini jangan lagi memukul anak anda itu. Besar kemungkinan dia RASA CEMBURU KEPADA ADIK. Sejak ada adik, ibubapa banyak melebihkan adik tanpa sedar. Dia rasa terbiar. Pada abang atau kakak ni, kena marah atau pukul adalah PERHATIAN DARIPADA IBUBAPA! Amat sedih bila ini berlaku!

Di antara perkara yang boleh dilakukan untuk bantu anak anda yang nakal untuk mendengar cakap dan terlalu manja:

1. Pastikan dia makan malam sebelum maghrib seperti yang Nabi SAW sarankan supaya mudah belajar waktu malam. Makan malam lepas maghrib buat anak mudah letih dan mengantuk bila belajar. Makanan hadam selepas 1½ jam makan. Jadi anak boleh belajar dengan berkesan dan fokus jika belajar 1 ½ jam selepas makan malam.Pastikan dia kurang makan daging merah, banyakkan daging putih seperti ayam dan ikan. Daging merah buat anak pemarah dan agrasif serta mudah melawan cakap. Pastikan mereka makan buah SEBELUM makan nasi agar badan dapat serap Vitamin C yang ada dalam buah-buahan. Vitamin C membantu tenangkan fikiran anak di samping jaga
kulit.

2. Banyakkan memeluk anak. Anak yang sering dipeluk akan tenang, kurang degil, rasa selamat dan disayangi serta tidak perlu nak buat nakal.

3. Pesan kepada anak untuk menghadap Qiblat semasa belajar atau mengaji, ini akan tingkatkan keberkatan dalam belajar.

4. Sebelum belajar, baca doa-doa penerang hati termasuk surah Al-Insyirah. Nabi suruh Ali RA baca surah Al-Insyirah untuk kuat ingatan mudah faham, jadi tenang, mudah patuh arahan ibubapa dan tidak banyak meragam.5. Letak pokok hidup, seperti pokok keladi air, di kanan dan kiri meja tempat anak belajar untuk bekalkan oksigen kepada otak anak semasa belajar.

6. Beri anak supplement yang dapat menguatkan minda, tenangkan emosi, lembutkan hati dan kuatkan daya ingatannya.

7. Bacakan di kepala anak: Al-Fatehah, ayar Qursi dan surah Al-Insyirah untuk rangsang otak dan memori anak dan jadikan dia anak yang tenang, baik akhlak, dengar cakap ibubapa dan pintar. Bacakan waktu malam semasa nak belajar dan waktu anak nak pergi tadika/ sekolah.

8. Elakkan anak memakai pakaian berwarna merah atau oren. Ikut kajian, warna merah dan oren akan rangsang anak jadi agrasif dan hyperaktif.

9. Suruh anak tidur mengiring kekanan agar otak jadi lebih pintar, puas tidur dan ikut sunnah Nabi SAW.

10. Pastikan rezeki yang ibubapa terima benar-benar berkat dengan mengelakkan perkara haram dan syubahat serta keluarkan zakat pendapatan dan zakat-zakat yang berkenaan. Rezki yang kurang berkat juga jadi punca anak jadi agrasif, tidak dengar cakap ibubapa dan extra nakal.

11. Ibubapa baik pulih diri secara bersepadu agar Allah SWT ubah anak-anak jadi hebat dan cemerlang. Prinsip hidup: Jika baik pulih diri kita secara bersepadu, Allah SWT akan ubah anak-anak dan semua orang di sekeliling kita. Juga, semakin rapat kita dengan Allah SWT, maka Allah SWT akan perbaiki hubungan kita dengan semua orang.Mulai hari ini baik pulih diri secara menyeluruh dengan:

1. Jaga solat 5 waktu dan lakukan solat-solat sunat qabliah dan ba’diah untuk menampung segala kekurangan dalam solat-solat fardhu kita.

2. Solat taubat dan istighfar 70 kali sehari setiap hari. Lakukan juga solat hajat, istikharah dan tutup dengan solat WITIR setiap malam. Nabi SAW suruh kita untuk solat witir setiap malam sebagai pembalut kepada semua amalan kita setiap hari untuk dipersembahkan kepada Allah SWT.

3. Maafkan semua orang setiap malam sebelum tidur agar hati jadi bersih, badan sihat, wajah jadi anggun, doa dimakbulkan, semua orang sayang dan anak dengar cakap kita.

4. Untuk merangsang ahli keluarga supaya solat dan elok perangai, bacalah Surah Ibrahim (ayat 40). Ini memang doa khas untuk mohon agar diri dan keluarga jaga solat.

5. Baca Doa Pembuka 12 Pintu, Doa Membuang Sifat Negatif, Bismillah 5 dan Ayat Qursi. Pengalaman menunjukkan sesiapa yang mengamalkan doa-doa tersebut, maka orang bujang akan bertemu jodoh, suami isteri akan bertambah sayang, orang bergaduh akan jadi damai, selesai masalah, langsai hutang, anak-anak jadi hebat dan soleh, hilang perangai buruk seperti enggan solat, dan sebagainya.

6. Pagar diri dengan Fatehah and Surah 3 Qul, hembus tapak tangan dan sapu seluruh badan. Ini akan menghindar daripada gangguan manusia, binatang, jin dan sihir.

7. Lembutkan hati anak kita atau orang lain dengan Fatehah, Surah Al-Hasyr (ayat 21-24), Surah Ta Ha (ayat 1-5),Ayat Qursi dan hembus ke badan, makanan, gambar atau pakaian yang sudah dipakai sebelum dicuci atau sekadar menghembus ke arah orang itu dari jauh.

8. Layan anak lebih baik daripada biasa agar dia rasa bersalah jika ingkar perintah ibubapa.

9. Setiap kali nak masuk rumah, pesan kepada semua ahli keluarga kita untuk baca Bismillah 3 kali, senyum, beri salam dan masuk dengan melangkah kaki kanan dahulu. Ini akan menghindarkan syaitan bernama DASIM daripada masuk ke kepala kita dan ganggu manusia supaya berkonflik, suami isteri supaya bergaduh hingga bercerai berai, anak-anak melawan ibubapa, anak-anak bergaduh sesama sendiri, anak-anak jadi extra nakal, dan sebagainya.

10. Setiap kali nak nasihati anak, nak suruh anak solat atau belajar, bacalah 3 Nama Allah: Ya ‘Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir dan hembus ke arah dia jika masih jauh atau berdehem depannya jika sudah berhadapan. Ini akan melembutkan hatinya agar dapat mendengar cakap atau hujah ibu.

11. Jika terlalu sedih atau tertekan, bacalah 3 doa Nabi SAW:
“Inna lillahi wainna ilahi rojiuun. Ya Allah, aku redha dengan segala ujianMu, berilah aku pahala atas redha ini. Ya Allah, aku ada masalah anak sukar nak dengar cakap ibubapa. Ya Allah, Kau bantulah selesaikan masalahku. Kau jadikan dia anak yang soleh, sabar, pintar, baik akhlak, mendengar cakap ibubapa, rajin belajar dan sebagainya. Insya Allah hati akan tenang dan doa akan dimakbulkan.

12. Baca Al-Fatehah, Ayat Qursi dan Surah Al-Insyirah dan hembus atas kepala anak kita setiap hari hingga aqil baligh. Ini akan membantu dia jadi anak yang soleh, pintar, berakhlak mulia dan taat kepada ibubapa.

13. Cuba nasihati anak semasa dia tidur dengan berbisik di telinganya atau sekadar bercakap dalam hati. Nasihatkan agar jadi anak yang baik, sopan santun, dengar cakap ibubapa, dan sebagainya. Ikut kajian dan pengalaman peribadi saya, jika kita istiqamah menasihati anak kita semasa mereka tidur, anak-anak insya Allah akan berubah menjadi anak yang baik.

Cuba amalkan selama 40 hari, kerana tabiat baru terbentuk dalam masa 40 hari. Insya Allah segala masalah anak yang keluarga anda hadapi akan selesai langkah demi langkah.

Selamat beramal dan moga berjaya, WASSALAM.

Sumber Inspirasi Dan Motivasi: Prof. Madya Dato’ Dr. Mohd. Fadzilah Kamsah.
Perkongsian adalah diambil dari sumber yang dinyatakan untuk panduan semua.

 

MORE

MENDIDIK ANAK CARA ISLAM

Selalu kita dengar, bila nampak seseorang anak itu nakal kelakuannya, orang akan kata, “Haaa.. mak bapak dia tak ajar la tu. Apa nak jadi la budak tu. Dah besar nanti mesti jahat”. Agak keras bunyinya bukan? Bagaimana kalau anak itu adalah anak kita sendiri? Tentu sungguh meruntun jiwa. Kadang-kadang bukan kita tidak ajar anak kita, cuma anak itu terpengaruh dengan kawan-kawan yang lain. Apa salahnya datang hampir pada anak nakal itu dan berikan sedikit nasihat? Bimbang jika tiada siapa peduli, mereka akan jadi lebih teruk lagi.

Jadi apakah sepatutnya yang ibu-bapa lakukan? Mengambil serba sedikit dari sumber ini, mari kita lihat tips dan panduan mendidik anak, termasuk memukul anak mengikut cara Islam.

1. ELAKKAN PUKUL ANAK DARI BAHAGIAN LUTUT KE ATAS
Kawal diri sebagai ibu-bapa. Elakkan pukul anak dari lutut keatas. Kalau marah sangat, pukul tapak kaki anak. Entri kami sebelum ini juga tentang cara mendisiplinkan anak juga membincangkan perkara yang sama.


Rapat dengan anak
Nasihat dahulu, baru pukul (jika perlu)

2. ELAKKAN GUNA TANGAN ATAU ANGGOTA TUBUH YANG LAIN UNTUK MEMUKUL ANAK
Yang lebih penting, walaupun kita pernah mengalami perkara ini, jangan sesekali menampar anak menggunakan tangan kita. Ia akan menjadi lebih buruk di mana anak akan bertambah nakal dan degil.

Ajar anak solat, bukan pada guru sekolah agama sahaja

3. AJAR ANAK SOLAT
Rotan atau pukul anak di telapak kakinya. Pukul seadanya sahaja, bukan dengan amarah yang meluap-luap. Secara saintifiknya ada kaitan dengan refleksologi dan merangsang ke bahagian otak. Mengambil sedikit maklumat dari sini, ada sedikit huraian:

Sabda Rasulullah s.a.w.

“Perintahkanlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, danpukullah mereka kerana tidak solat ketika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka” ( H.R. Ahmad & Abu Daud )

Imam Nawawi mengatakan, orang yang tidak diberatkan mendirikan solat, tidaklah diperintahkan kita menyuruh mereka mengerjakannya,kecuali anak-anak kecil – lelaki dan perempuan. Anak yang telah sampai umur 7 tahun jika mumayyiz, disuruh atasdasar sunnat mendirikan solat. Jika mereka telah berumur 10 tahun,wajiblah diperintahkan mereka mendirikan solat. Dan dipukul jika mereka enggan mendirikannya. Hadith ini mengingatkan kita kepada firman Allah :

“Dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan solat dan bersabarlahkamu diatas kesukaran-kesukaran yang kamu hadapi kerananya..” ( Toha : 132 )

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamudari api neraka..” ( At-Tahrim : 66 )Kata pengikut-pengikut Asy-Syafie : Hendaklah para wali ( ibu bapaatau penjaga ) memerintahkan anak-anak menghadiri jamaah solat dan menerangkan kepada mereka hukum-hukum agama yang harus merekakerjakan sebagaimana wajib atas wali memberi pendidikan kepadaanak-anak tentang aurat, arak, dusta, mengumpat dan sebagainya.

Kata Ar-Rafi’ie : Diberatkan ibubapa memberikan pendidikan bersuci,solat dan undang-undang syariat kepada anak-anaknya ketika merekaberumur 7 tahun dan memukul mereka jika mereka enggan menuruti jika umur mereka telah mencapai 10 tahun. Belanja belajar diambil dari harta si anak jika dia berharta, dan dipikul pula oleh bapanya jika si anak tidak berharta.

Jika ia tidak berbapa, maka belanja itu dipikul oleh ibunya.Jika si anak tidak mempunyai wali, kewajiban tersebut dilaksanakan oleh yang berwajib di dalam negara. Contohnya qadhi atau seumpamanya.Anak-anak kecil memanglah tidak diberatkan dengan sesuatu perintahagama baik berdasarkan wajib atau sunnat.Hadith di atas sebenarnya ditujukan kepada para wali. Tujuannyau ntuk membiasakan anak-anak mendirikan solat sejak sebelum mukallafnya lagi.Apabila telah dibiasakan sejak kecil, tidaklah menjadi berat baginya untuk melakukannya sesudah ia besar.

Kalau ada masa, ajar anak membaca. Boleh baca tips untuk ajar dan tanamkan sifat suka membaca pada kanak-kanak.

4. NAMA PANGGILAN YANG BAIK
Beri dan panggil anak dengan nama yang baik-baik. Nama panggilan yang kurang baik akan menyebabkan anak anda malu dan merasa rendah diri. Lebih malu apabila kawan-kawan mereka mengetahui panggilan itu.

Jangan lupa peluk anak-anak juga

5. PELUK ANAK SETIAP HARI
Berikan anak anda pelukan setiap hari. Kajian menunjukkan anak yang dipeluk setiap hari akan mempunyai kekuatan IQ yang lebih kuat daripada anak yang jarang dipeluk. Baca artikel sebelum ini tentang kenapa pelukan itu penting dalam hubungan kekeluargaan.

Sejuk hati ini, bila anak-anak 'happy'


6. PANDANGAN KASIH SAYANG
Pandanglah anak anda dengan pandangan kasih sayang. Pandangan ini akan membuatkan anak anda lebih yakin diri apabila berhadapan dengan persekitaran.

Beri ganjaran jika anak berkelakuan baik


7. BERIKAN PUJIAN PADA ANAK
Berikan peneguhan setiap kali anak anda berbuat kebaikan. Berilah pujian, pelukkan, ciuman, hadiah ataupun sekurang-kurangnya senyuman untuk setiap kebaikan yang dilakukannya.

Sentiasa bersabar dengan kerenah anak-anak


8. AKUI KESILAPAN ANAK
Janganlah mengharapkan anak anda yang belum matang itu melakukan sesuatu perbuatan baik secara berterusan, mereka hanya kanak-kanak yang sedang berkembang. Perkembangan mereka buatkan mereka ingin mengalami setiap perkara termasuklah berbuat silap.

Anak-anak ingin masa berkualiti

9. UTAMAKAN KELUARGA ATAU ‘FAMILY FIRST’
Apabila anda berhadapan dengan masalah kerja dan keluarga, pilihlah keluarga. Seorang penulis menyatakan anak-anak terus membesar. Masa itu terus berlalu dan tak akan kembali.

Doa ibu sangat mustajab


10. ELAKKAN MENGELUH KERANA ANAK. UCAPKANLAH ‘ASTAGHFIRULLLAH’
Di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak, janganlah ibu-bapa mengeluh. Keluhan akan membuatkan anak-anak merasakan diri mereka beban.

Ketahui cara-cara dan tips bercakap dengan anak
Ajar anak cakap perkara yang baik-baik sahaja

11. DENGAR BILA ANAK BERCAKAP
Dengarlah cerita anak anda, cerita itu tak akan dapat anda dengari lagi pada masa akan datang. Tunggu giliran anda untuk bercakap. Ini akan mengajar anak anda tentang giliran untuk bercakap. Dengan kata lain, ‘Be a good listener’. Orang kata, kena juga ada ilmu untuk bercakap dengan anak. Jangan asyik ibu-bapa sahaja yang betul.

Ayah lebihkan masa dengan anak perempuan, ibu lebihkan masa dengan anak lelaki
Anak mahukan pelukan hangat dari ibu-bapa

12. TENANGKAN ANAK
Adakalanya, anak kita panik dan tidak tahu nak buat apa. Tenangkan anak anda setiap kali mereka memerlukannya. Peluk erat-erat dan tunjukkan kasih sayang yang tidak berbelah bagi.

Suami arwah makcik tidak membenarkan keluarga bertemu anak - anak
Adik beradik memang selalu bergaduh

13. TUNJUK ANAK BAGAIMANA CARA MENENANGKAN DIRI
Jangan hanya peluk sahaja. Selitkan kata-kata nasihat dan iktibar yang sewajarnya. Kalau bergaduh sesama adik-beradik, leraikan dengan suara yang lembut. Tunjukkan kepada anak anda bagaimana cara untuk menenangkan diri. Mereka akan menirunya. Pertama sekali, ibu-bapa kena tenangkan diri dahulu!

Tentu anak teruja jika dapat kek hari jadi

14. SAMBUT ‘BIRTHDAY’ BERSAMA-SAMA
Zaman dahulu, tiada sambutan hari jadi. Cukup sekadar dengan bubur merah. Zaman sekarang lain. Boleh cuba buat sedikit persediaan untuk anak-anak menyambut harijadinya. Sediakanlah hadiah harijadi yang unik walaupun harganya murah. Keunikan akan membuatkan anak anda belajar menghargai. Anak-anak yang datang daripada persekitaran yang menghargai akan belajar menghargai orang lain. Sejujurnya, tidak perlu ‘party’ atau kek yang besar. Bagi kanak-kanak, sepotong kek sahaja sudah memadai.

Memberi makan kepada bayi
Beritahu supaya makan kenyang-kenyang, bukan main-main

15. ULANG ARAHAN BEBERAPA KALI
Kemungkinan anak kita menerima pengajaran bukan pada kali pertama belajar. Mereka mungkin memerlukan kita mengajar mereka lebih daripada sekali. Ibu-bapa kena sabar dalam hal ini. Kadang-kadang anak tidak memahami arahan. Mereka perlu membiasakan diri dan mengikuti arahan itu berkali-kali.
16. Buat aktiviti bersama anak-anak.

Luangkanlah masa bersama anak anda di luar rumah, peganglah tangan anak-anak apabila anda berjalan dengan mereka. Mereka tentu akan merasa kepentingan kehadiran mereka dalam kehidupan anda suami isteri. Buat aktiviti yang berfaedah bersama-sama. Ingat, kualiti masa lebih penting daripada kuantiti. Anak akan ingat saat-saat indah mereka bersama ibu-bapa sampai bila-bila.

17. TINGGALKAN KERJA DI PEJABAT
Anak inginkan perhatian. Jika dibawa kerja pejabat ke rumah, tentu sekali masa akan diutamakan pada kerja. Mengadap ‘laptop’ sepanjang masa adalah satu pengabaian pada anak-anak dari segi emosi.

18. HARGAILAH PERMAINAN KESAYANGAN ANAK ANDA
Mereka juga dalam masa yang sama akan menghargai barang-barang kesayangan anda. Elakkan daripada membuang barang kesayangan mereka walaupun sudah rosak. Mintalah kebenaran mereka sebelum berbuat demikian.

19. USAH BIARKAN ANAK-ANAK ANDA TIDUR TANPA CIUMAN SELAMAT MALAM
Nampak macam kebaratan? Oh tidak! Cuma masyarakat kita kurang mengamalkan perbuatan ini. Ciuman adalah suatu yang subjektif. Mereka mungkin belum memahami apa erti ciuman. Namun, berikan ciuman sebagai tanda kasih sayang kita pada mereka. Sambil cium, sambil usap kepala anak. Bacakan doa yang baik-baik.

20. TERIMA ANAK SEADANYA
Terimalah yang kadangkala anda bukanlah ibu bapa yang sempurna. Kadang-kadang tanpa sengaja, kita akan pukul anak dan menyesal kemudiannya. Tiada ibu-bapa yang sempurna. Tujuan kita disini ialah untuk belajar bersama-sama.

KESIMPULAN
Didiklah anak sebaiknya mengikut lunas Islam. Mereka akan menjadi penghalang kita sebagai ibu bapa daripada api neraka. Mengambil huraian hadith dari JAKIM,

Daripada Aisyah R.ha katanya, “Datang kerumahku seorang perempuan meminta (makanan), tidak ada sesuatu disisiku melainkan sebiji kurma lalu aku beri kepadanya”. Maka dia pun membahagi sebiji kurma tadi kepada dua orang anaknya dan dia sendiri tidak memakannya. Kemudian dia pun keluar (daripada rumah Aisyah). Setelah Nabi SAW datang kepada kami lalu aku pun memberitahunya (peristiwa tersebut), maka baginda bersabda, “Sesiapa yang diuji dengan anak-anak perempuan ini dengan sesuatu lalu dia melayan (memelihara) mereka dengan baik adalah mereka menjadi penghalang daripada api neraka”.

Huraian Hadith:

Orang Islam disuruh memenuhi hajat orang yang meminta sekali pun dengan pertolongan yang sedikit.
Ibu bapa mestilah mengutamakan keperluan anak-anaknya seperti makan, minum, pakaian dan sebagainya.
Ibu bapa yang mendidik dan mengasuh anaknya dengan sempurna dijamin bebas daripada api neraka.
Hadis ini menunjukkan kelebihan menjaga dan mendidik anak-anak perempuan. Ia akan menjadi perisai daripada api neraka jika dilakukan seperti yang diperintah Allah dan Rasulnya.
Sama-sama kita berdoa agar dikurniakan anak yang soleh dan solehah. Kalau ada masa, boleh belajar cara disiplinkan anak tanpa pukul anak.

Semoga bermanfaat!

Sumber: siraplimau.com

MORE

Image News
Image News

Image Banner